Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in Brabant- Predikant ds. L. van Wingerden

    * tel. 073-6418237 of 06-53506910 

    * mail: predikant@lvanwingerden.com 

- Dhr. R.J. Haring, kerkrentmeester (ook voor verhuur kerkgebouw) 

    * tel. 06-51157686 

- Mevr. M.J. Koelewijn- Zeelenberg, koster 

    * tel. 0411-645406 


- Bankrekeningnummer College Diakenen: NL 69 RABO 0118 1570 35 

- Banrekeningnummer College Kerkrentmeesters: NL 80 RABO 0121 1079 65