Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Kerk-zijn in Brabant
- Bankrekeningnummer College Diakenen: NL 69 RABO 0118 1570 35

- Banrekeningnummer College Kerkrentmeesters: NL 80 RABO 0121 1079 65